Crew list of Ships hit by U-boats


Y.K. Tyurikov

Merchant Navy. Soviet

Died  3 Dec 1944

Roster information listed for Y.K. Tyurikov


ShipTypeRank / roleAttacked onBoat
RevoljucijaSteam merchantChief Engineer Officer3 Dec 1944 (+)U-1163 (1)

Sources

  1. Ognennyye Pokhody: Murmanskoye Morskoye Parokhodstvo v Gody Velikoy Otechestvennoy Voyny

Crew list for Ships hit by U-boats