Naval Warfare Books

Info on selected title
Search Now:

S.O.S. Paulus Potter

De ondergang van een Hollands vrachtschip in een Poolzee-slag, zomer 1942

By Rep, Jelte
(S.O.S. Paulus Potter)
1984, Omniboek, Den Haag
ISBN 9062072941
214 pages
book is in Dutch language

Descripton: This book describes the sinking of the Paulus Potter, a Dutch merchant ship that was part of convoy PQ-17, which was on its way from Iceland to Murmansk in summer 1942. The book is based on detailed conversations with observers and survivors.

Dit boek beschrijft de ondergang van de Paulus Potter, een Nederlands koopvaardijschip dat onderdeel uitmaakte van konvooi PQ17, dat in de zomer 1942 vertrok van Ijsland naar Moermansk. Het boek is mede gebaseerd op uitvoerige gesprekken met ooggetuigen en overlevenden.

The following pages link to this title
Ships hit by U-boats. Paulus Potter
U-boat Commanders of WWII. Reche


As an Amazon Associate uboat.net earns a commission from qualifying purchases.