Naval Warfare Books

Info on selected title
Search Now:

Samotni przeciw Kriegsmarine

By Szubañski, Rajmund
(Alone against the Kriegsmarine)
1984, Wydawnictwo MON Warszawa
ISBN 8311070474
Paperback, 143 pages
book is in Polish language

Descripton: Fascinating story of the British-supported blockade runners – Danish and other Scandinavian ships, smuggling Swedish-made ball bearings from Sweden to Great Britain.

Fascynujaca historia brytyjskich lamaczy blokady – dunskich i innych skandynaskich statkow przemycajacych do Wielkiej Brytanii szwedzkie lozyska kulkowe.