Naval Warfare Books

Info on selected title
Search Now:

Gdzie rodza sie cyklony

By Kaznowski, Bohdan
(Where Cyclones Are Born)
1985, Wydawnictwo MON Warszawa
Paperback, 126 pages, no illustrations
book is in Polish language

Descripton: Weather service of the Soviet Navy's Northern Fleet during World War II.

Historia sluzby meteorologicznej radzieckiej Floty Polnocnej w czasie wojny.