Naval Warfare Books

Info on selected title
Search Now:

Ostatnia wachta Gryfa

By Damski, Zbigniew
(Gryf’s Last Watch)
1975, Wydawnictwo MON Warszawa
Paperback, 135 pages
book is in Polish language

Descripton: Polish minelayer ORP Gryf was the Polish Navy’s biggest and most powerfully armed ship, yet in 1939 it was left behind as unsuitable for oceangoing operations from British ports. During the 1939 Polish campaign Gryf only once put to sea to lay mines and then was bombed by Stukas in Gdynia.

Losy najwiekszego okretu Polskiej Marynarkie Wojennej przed wojna stawiacza min ORP Gryf. Jako niezdolny do operacji atlantyckich z portow brytyjskich pozostal na strazy wybrzeza i po jednym rejsie na minowanie zostal zatopiony przez sztukasy w Gdyni.