Naval Warfare Books

Info on selected title
Search Now:

Szare wilki Hitlera U-booty na Oceanie Indyjskim

By Paterson, Lawrence
(Hitler's Grey Wolves: U-boats in the Indian Ocean)
2005, L&L
ISBN 8388595830
Hardcover, 264 pages, over 50 photos, a few maps
book is in Polish language

Descripton: The book is about u-boats operations in the Indian Ocean from 1943 to end of the war.

Kulisy operacji u-bootów na Oceanie Indyjskim od 1943 do końca wojny. Problemy z bazami, zaopatrzeniem, współpracą z japońskim sojusznikiem. Bardzo ciekawa książka o zapomnianych działaniach niemieckiej floty podwodnej.