Naval Warfare Books

Info on selected title
Search Now:

Ubåtkrig.

Tyske ubåtmannskaper i norske farvann 1940-1945. (German U-Boats in Norwegian Waters 1940-1945)

By Svein Aage Knudsen
(U-boat war.)
2006, DANOR forlag, Arendal, Norway
ISBN 9788291117683
Hardcover, 288 pages, 150+ pictures
book is in Norwegian language

Descripton: This is a Norvegian version of "Deutsche U-Boote vor Norwegen 1940-1945 (2005, Mittler & Sohn Verlag ISBN 3813208419)" From uboat.net's description of the German version: "This book is the first book ever written focusing on the U-boat war in Norwegian waters. It deals as well with social aspects, not only the pure military aspects of this topic. This new Norwegian version has more pictures than the German version and regarding some issues it also goes more in depth than the German version. It also has index of persons and ships (not in the German version).

Boken tar for seg innsatsen og tilstedeværelsen av den tyske ubåtmarine i Norge under 2. verdenskrig. Sentralt står ubåtenes rolle under Operation Weserübung, innsatsen mot Murmansk-konvoiene i Nordishavet, samt ubåtkrigen det siste året av verdenskrigen, som ble ført fra Norge etter at ubåtstøttepunktene langs Biscayabukten gikk tapt. I tillegg fokuserer forfatteren på sosialhistoriske problemstillinger. Hva brukte ubåtmannskapene tiden til, når de ikke var på tokt, og hvilke fritidsinteresser hadde de? I et eget avslutningskapittel belyses normaliseringen mellom Norge og Vest-Tyskland etter krigen. Har litteraturliste og person- og skipsregister.